13desfiinţând Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră, pe care aţi dat-o; şi faceţi multe de felul acesta. [simple_tooltip content=’1 Şi fariseii şi unii dintre cărturari, venind din Ierusalim, s-au adunat la El;

2 şi, văzându-i pe unii dintre ucenicii Săi mâncând pâine cu mâinile necurate, adică nespălate, îi condamnau

3 (pentru că fariseii şi toţi iudeii, dacă nu-şi spală mâinile cu grijă, nu mănâncă, ţinând tradiţia bătrânilor;

4 şi, când vin de la piaţă, dacă nu se îmbăiază, nu mănâncă; şi sunt multe altele pe care le-au primit ca să le ţină: spălarea paharelor şi a urcioarelor şi a vaselor de aramă şi a paturilor);

5 atunci fariseii şi cărturarii L-au întrebat: „De ce nu umblă ucenicii Tăi potrivit tradiţiei bătrânilor, ci mănâncă pâinea cu mâini necurate?”

6 Dar El, răspunzând, le-a spus: „Bine a profeţit Isaia despre voi, făţarnicilor, după cum este scris: «Poporul acesta Mă onorează cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

7 Dar în zadar Mi se închină ei, învăţând ca învăţături porunci ale oamenilor».

8 Pentru că, părăsind porunca lui Dumnezeu, ţineţi tradiţia oamenilor: spălarea urcioarelor şi a paharelor, şi faceţi multe altele ca acestea.”

9 Şi El le-a spus: „Bine mai înlăturaţi porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi tradiţia voastră.

10 Pentru că Moise a spus: «Onorează pe tatăl tău şi pe mama ta»; şi: «Cine vorbeşte de rău pe tată sau pe mamă să moară negreşit».

11 Dar voi spuneţi: «Dacă un om spune tatălui său sau mamei sale: Orice ai putea folosi de la mine este corban (adică: consacrat lui Dumnezeu)»,

12 şi nu-l mai lăsaţi să facă nimic pentru tatăl său sau pentru mama sa,

13 desfiinţând Cuvântul lui Dumnezeu prin tradiţia voastră, pe care aţi dat-o; şi faceţi multe de felul acesta.”’](Marcu 7:1-13)[/simple_tooltip]

 

Deuteronom 4:2 spune clar: „Nu veți adăuga la cuvântul pe care vi-L poruncesc și nici nu veți diminua din el.” Aceeași idee se repetă în Noul Testament, în [simple_tooltip content=’18 Eu mărturisesc oricui aude cuvintele profeţiei cărţii acesteia: dacă adaugă cineva la acestea, Dumnezeu îi va adăuga plăgile scrise în această carte.

19 Şi dacă scoate cineva din cuvintele cărţii profeţiei acesteia, Dumnezeu îi va scoate partea de la pomul vieţii şi din cetatea cea sfântă, cele scrise în această carte.’]Apocalipsa 22:18-19[/simple_tooltip], cu penalități foarte dure. Persoanele religioase observă foarte repede partea în care nu se diminuează niciuna din legile lui Dumnezeu, dar pare să existe o lege nescrisă care spune că este în regula să adaugi la legile lui Dumnezeu.

Fiecare denominațiune are propriul său set de „a face și a nu face” ce nu se regăsește în Scriptură, și asemenea celor ale fariseilor ipocriti, legile lor nescrise au de obicei legătură cu aspectul exterior. Trebuie să ne amintim că adăugând la legile lui Dumnezeu este la fel de rău ca atunci când eliminăm din ele.

Poruncile lui Dumnezeu și tradițiile oamenilor trebuie să fie întotdeauna în mod clar separate. Orice încercare de a le plasa la același nivel va avea întotdeauna ca rezultat ineficiența Cuvântului lui Dumnezeu în viața ta. Trebuie fie să lași deoparte porunca lui Dumnezeu pentru a păstra tradițiile oamenilor, fie trebuie să lași deoparte tradițiile oamenilor pentru a păstra poruncile lui Dumnezeu [simple_tooltip content=’Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.’](Exod 20:3)[/simple_tooltip]. Tu neutralizezi puterea benefică a Cuvântului lui Dumnezeu din tine, când ridici tradițiile omului deasupra Cuvântului lui Dumnezeu.

Cuvântul nu-i va fi benefic niciunei persoane care nu îl crede, dar Cuvântul lui Dumnezeu nu își pierde niciodată puterea. Astăzi, uită-te bine de ce faci lucrurile spirituale pe care le faci. Convingerile și acțiunile tale se bazează pe Cuvântul lui Dumnezeu sau pe o tradiție a bisericii, sau a denominațiunii tale? Amintește-ți că numai Cuvântul are puterea de a te salva, de a te vindeca, de a te face prosper, și de a-ți oferi pace și bucurie!