1Atunci Iisus a vorbit mulţimilor şi ucenicilor Săi, [simple_tooltip content=’1 Atunci Iisus a vorbit mulţimilor şi ucenicilor Săi,

2 spunând: „Pe scaunul lui Moise s-au aşezat cărturarii şi fariseii.

3 Deci toate câte vă spun ei, faceţi şi ţineţi, dar nu faceţi după faptele lor, pentru că ei spun şi nu fac,

4 ci leagă poveri grele şi greu de purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul lor nu vor să le mişte.

5 Şi toate faptele lor le fac ca să fie priviţi de oameni; pentru că îşi lăţesc filacteriile şi îşi lărgesc marginile hainelor lor;

6 şi iubesc locul de seamă la mese şi scaunele de seamă în sinagogi

7 şi saluturile în pieţe şi să fie numiţi de oameni: Rabi, Rabi;

8 dar voi să nu fiţi numiţi Rabi, pentru că unul singur este Îndrumătorul vostru; şi voi toţi sunteţi fraţi.

9 Şi nu numiţi tatăl vostru pe nimeni pe pământ, pentru că Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri;

10 nici să nu vă numiţi îndrumători, pentru că Unul singur este Îndrumătorul vostru: Hristosul.

11 Iar cine este mai mare între voi va fi slujitorul vostru.

12 Şi oricine se va înălţa pe sine va fi smerit; şi oricine se va smeri pe sine va fi înălţat.

13 Dar vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că voi închideţi Împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; pentru că nici voi nu intraţi, nici pe cei care intră nu-i lăsaţi să intre.

14 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că devoraţi casele văduvelor şi, de ochii lumii, vă rugaţi îndelung; de aceea, veţi primi mai aspră sentinţă.

15 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că înconjuraţi marea şi uscatul ca să faceţi un singur prozelit şi, când s-a făcut, îl faceţi fiu al gheenei de două ori mai mult decât voi.

16 Vai de voi, călăuze oarbe, care spuneţi: «Oricine va jura pe temple nu este nimic; dar oricine va jura pe aurul templului este dator»!

17 Nebuni şi orbi! pentru că ce este mai mare, aurul, sau templul care sfinţeşte aurul?

18 Şi: «Oricine va jura pe altar nu este nimic; dar oricine va jura pe darul care este deasupra lui este dator».

19 Nebuni şi orbi! pentru că ce este mai mare, darul, sau altarul care sfinţeşte darul?

20 Deci cine jură pe altar jură pe el şi pe toate câte sunt deasupra lui.

21 Şi cine jură pe temple jură pe el şi pe Cel care locuieşte în el.

22 Şi cine jură pe cer jură pe tronul lui Dumnezeu şi pe Cel care stă pe el.

23 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că daţi zeciuială din mentă şi din anason şi din chimion şi aţi lăsat deoparte cele mai grele lucruri ale legii: judecata şi mila şi credinţa; pe acestea trebuia să le faceţi, şi pe acelea să nu le lăsaţi nefăcute.

24 Călăuze oarbe, care strecuraţi ţânţarul, dar înghiţiţi cămila!

25 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că voi curăţaţi exteriorul paharului şi al farfuriei, dar în interior sunt pline de jefuire şi de necumpătare.

26 Fariseu orb! curăţă întâi interiorul paharului şi al farfuriei, pentru ca şi exteriorul lor să fie curat.

27 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că sunteţi ca mormintele văruite, care în afară se arată frumoase, dar înăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice necurăţie.

28 Aşa şi voi, în afară vă arătaţi drepţi oamenilor, dar înăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de nelegiuire.

29 Vai de voi, cărturari şi farisei, făţarnicilor! pentru că voi zidiţi mormintele profeţilor şi împodobiţi monumentele celor drepţi

30 şi spuneţi: «Dacă am fi fost noi în zilele părinţilor noştri, n-am fi fost părtaşi cu ei la sângele profeţilor».

31 Astfel dar mărturisiţi despre voi înşivă că sunteţi fii ai celor care i-au omorât pe profeţi;

32 şi voi umpleţi măsura părinţilor voştri!

33 Şerpi, pui de năpârci! cum veţi scăpa de judecata gheenei?

34 De aceea, iată, Eu trimit la voi profeţi şi înţelepţi şi cărturari; şi pe unii dintre ei îi veţi ucide şi îi veţi răstigni şi pe unii dintre ei îi veţi biciui în sinagogile voastre şi-i veţi persecuta din cetate în cetate;

35 ca să vină asupra voastră tot sângele nevinovat vărsat pe pământ, de la sângele lui Abel, cel drept, până la sângele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-aţi omorât între temple şi altar.

36 Adevărat vă spun, toate acestea vor veni peste generaţia aceasta.

37 Ierusalime, Ierusalime, cetate care omoară pe profeţi şi ucide cu pietre pe cei trimişi la ea! De câte ori am vrut să adun pe copiii tăi cum îşi adună o găină puii sub aripi, şi n-aţi vrut!

38 Iată, vi se lasă casa pustie.

39 Pentru că vă spun: Nicidecum nu Mă veţi mai vedea de acum, până când veţi zice: «Binecuvântat fie Cel care vine în Numele Domnului!»”’](Matei 23:1-39)[/simple_tooltip]

 

Matei 23 conține cea mai gravă mustrare a liderilor religioși iudei pe care a dat-o Iisus vreunui grup. El i-a mustrat pentru ipocrizia lor, inimile grele și lipsa totală de înțelegere a lui Dumnezeu, a Cuvântului Său și a căilor Sale. Matei ne spune că a făcut acest lucru public înaintea mulțimii, chiar în fața oamenilor pe care ipocriții au vrut să-i impresioneze și să-i controleze.

Iisus avusese multe lupte anterioare cu cărturarii și fariseii. În această zi , întâlnirea a început cu preoții cei mai de seamă și liderii care provocau autoritatea lui Iisus. El i-a uimit răspunzând cu o întrebare care le-a contestat autoritatea lor. A folosit apoi trei pilde pentru a ilustra că liderii iudeilor au respins guvernarea lui Dumnezeu în viața lor, în ciuda actelor lor religioase și elavioase.

Fariseii au contracarat prin a-L ispiti pe Iisus cu o întrebare despre plata impozitelor către guvernul roman. Apoi saducheii au încercat să-L oprească pe Iisus cu o întrebare despre înviere. În cele din urmă, un avocat a încercat să-L prindă cu o întrebare despre cea mai mare poruncă. Iisus s-a descurcat atât de bine în fiecare încercare, încât „din acea zi, nimeni n-a mai îndrăznit să-I pună întrebări.” [simple_tooltip content=’Şi nimeni nu I-a putut răspunde un cuvânt; nici n-a îndrăznit cineva, din ziua aceea, să-L mai întrebe.’](Matei 22:46)[/simple_tooltip].

Ca și credincios, s-ar putea să fi întâlnit necredincioși care au încercat să te prindă așa cum acești oameni religioși au încercat să-L prindă pe Iisus. Diavolul îi va folosi pe acești oameni pentru a încerca să te facă să te îndoiești de ceea ce crezi. Dar Biblia spune că Iisus este „făcut pentru noi înțelepciune” [simple_tooltip content=’Iar din El, voi sunteţi în Hristos Iisus, care a fost făcut pentru noi înţelepciune de la Dumnezeu şi dreptate şi sfinţenie[+] şi răscumpărare,’](1 Corinteni 1:30)[/simple_tooltip] și același Duh care l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în tine [simple_tooltip content=’Dar, dacă Duhul Celui care L-a înviat pe Iisus dintre morţi locuieşte în voi, Cel care L-a înviat pe Hristos dintre morţi va face vii şi trupurile voastre muritoare, datorită Duhului Său care locuieşte în voi.’](Romani 8:11)[/simple_tooltip]. Aceasta înseamnă că poți răspunde la orice întrebare pe care o aruncă cineva spre tine! Fii încrezător astăzi că poți rămâne puternic în credința ta, indiferent de întrebarea care apare.