16Și din plinătatea Lui noi toți am primit, și har peste har, [simple_tooltip content=’16 Și din plinătatea Lui noi toți am primit, și har peste har,

17 Pentru că legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos.’](Ioan 1:16-17)[/simple_tooltip]

 

Viața creștină nu este ca o poliță de asigurare care se acordă doar atunci când murim și mergem în cer. Fiecare credincios a primit acum harul lui Dumnezeu și plinătatea lui Dumnezeu. Tot ce este El, avem acum în duhurile noastre născute din nou. Suntem compleți în El [simple_tooltip content=’9 Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii.

10 Și voi sunteți compleți în El, care este capul a toată stăpânirea și puterea,’](Coloseni 2:9-10)[/simple_tooltip].

Când Îl primim pe Iisus ca Domn al nostru, suntem schimbați instantaneu în duhurile noastre [simple_tooltip content=’De aceea dacă este cineva în Hristos, este o creatură nouă, cele vechi au trecut; iată, toate au devenit noi.’](2 Corinteni 5:17)[/simple_tooltip], dar mulți dintre noi nu suntem conștienți de schimbarea care are loc în noi. Astfel, continuăm să trăim după simțurile noastre fizice și mintea noastră naturală și suntem ignoranți la partea nouă, născută din nou, care a primit plinătatea lui Dumnezeu.

Tu nu îți poți vedea sau atinge duhul, deoarece este duh. Duhul tău este partea eternă, invizibilă din tine. Cu toate acestea, când alegi să crezi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre tine, vei începe să știi că în Hristos Iisus ai tot ceea ce ai nevoie sau îți dorești vreodată. Cuvântul Său este duh și viață [simple_tooltip content=’Duhul este Cel care dă viață; carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le spun Eu, sunt duh și sunt viață.’](Ioan 6:63)[/simple_tooltip], iar pe măsură ce rămâi în Cuvântul Lui, vei începe să trăiești din ce în ce mai mult din duhul tău.

În duhul tău, ești chiar acum, așa cum vei fi în toată eternitatea [simple_tooltip content=’În aceasta este făcută desăvârșită dragostea noastră, ca să avem cutezanță în ziua judecății, pentru că așa cum este El, așa suntem noi în această lume.’](1 Ioan 4:17)[/simple_tooltip]. Slavă Domnului! În măsura în care îți reînnoiești mintea în acest adevăr și îl crezi, vei experimenta de fapt plinătatea lui Dumnezeu în această viață. [simple_tooltip content=’Fiindcă așa cum gândește în inima lui, așa este el; Mănâncă și bea, îți spune el; dar inima lui nu este cu tine.’]Proverbe 23:7[/simple_tooltip] spune că orice gândești sau crezi în inima ta, felul acela ești.

Roagă-te rugăciunea din [simple_tooltip content=’15 Din această cauză și eu, după ce am auzit despre credința voastră în Domnul Iisus și dragostea pentru toți sfinții,

16 Nu încetez să aduc mulțumiri pentru voi, amintind despre voi în rugăciunile mele,

17 Ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl gloriei, să vă dea duhul înțelepciunii și al revelației în cunoașterea Lui;

18 Ochii înțelegerii voastre, fiind iluminați, ca voi să cunoașteți care este speranța chemării Lui și care sunt bogățiile gloriei moștenirii Lui în sfinți,

19 Și care este nemărginita mărime a puterii Lui față de noi, care credem, conform cu lucrarea tăriei puterii Sale,

20 Pe care a lucrat-o în Hristos, când L-a înviat dintre morți și L-a așezat la dreapta Sa, în locurile cerești,

21 Mult deasupra fiecărei stăpâniri și autorități și puteri și domnii și a fiecărui nume numit, nu numai în lumea aceasta, ci și în cea care vine;

22 Și a pus toate sub picioarele Lui și L-a dat să fie capul peste toate lucrurile în biserică,

23 Care este trupul Lui, plinătatea Celui care umple toate în toți.’]Efeseni 1:15-23[/simple_tooltip] și lasă ca Duhul Sfânt să-L dezvăluie pe „Hristos în tine, nădejdea slavei” [simple_tooltip content=’Cărora a voit Dumnezeu să le facă cunoscut care sunt bogățiile gloriei acestui mister printre neamuri, care este Hristos în voi, speranța gloriei;’](Coloseni 1:27)[/simple_tooltip].