20Așadar după roadele lor îi veți cunoaște. [simple_tooltip content=’12 De aceea toate lucrurile, pe care voiți să vi le facă oamenii, faceți-le și voi la fel; fiindcă aceasta este legea și profeții.

13 Intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta și lată este calea care duce la nimicire și mulți sunt cei ce intră pe ea.

14 Fiindcă strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc.

15 Păziți-vă de profeții falși, care vin la voi în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.

16 După roadele lor îi veți cunoaște. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din ciulini?

17 Tot așa, fiecare pom bun aduce rod bun; dar pomul rău face rod rău.

18 Un pom bun nu poate face rod rău, niciun pom rău nu face rod bun.

19 Fiecare pom care nu face rod bun este tăiat și aruncat în foc.

20 Așadar după roadele lor îi veți cunoaște.’](Matei 7:12-20)[/simple_tooltip]

 

Modul în care poți spune dacă o persoană este autentică sau nu este prin roadele pe care le produce. Aceste roade reprezintă stilul lor de viață. Iisus a subliniat că nu vei obține rod rău dintr-un copac bun și nu vei obține rod bun dintr-un copac rău. Mulți oameni spun un lucru, dar acțiunile lor vorbesc contrarul atât de tare încât într-adevăr nu poți auzi ce spun ei. Dacă ai îndoieli în a primi sau a urma pe cineva, privește la roadele pe care le produce.

În evaluarea slujitorilor și al lucrărilor, ar trebui să se acorde mai multă atenție roadelor pe care le produc. Roadele sunt adevăratul test al slujitorilor și al lucrărilor. Dacă oamenii sunt mântuiți, dacă se schimbă vieți, există roade bune. Chiar dacă slujitorii ar putea spune ceva rău și ar face greșeli, roadele sunt bune. Prin urmare, poți spune că pomul este bun.

Fiecare lucrător are neajunsuri, la fel ca orice alt membru al trupului lui Hristos, dar aceasta nu înseamnă că slujirea lor este rea. Când spun toate lucrurile corecte și par sincere, dar viața oamenilor din jurul lor este spulberată, sfâșiată și în confuzie și primejdie, atunci roadele sunt rele. Poți judeca eficiența unei persoane după roadele pe care le produce în viața ei și poți judeca eficiența unui slujitor după roadele pe care le produce în slujirea sa.

Astăzi, întotdeauna asigură-te prima dată ca roadele produse din viața ta să fie bune. Ai un impact pozitiv asupra vieții oamenilor? Îi întorci pe oameni către Domnul sau îi lași răniți și confuzi? Examinează-ți mai întâi propriul tău rod și apoi vei putea examina corect roadele celor care te conduc în biserică.