Termenul „evanghelie” este tradus din cuvântul grecesc „euangelion” care literal înseamnă „veste aproape prea frumoasă să fie adevărată.” Termenul a fost creat în primul secol pentru a descrie bunătatea extremă a lui Dumnezeu descrisă în evanghelie. Pentru mințile filozofilor greci ale primului secol, bunătatea lui Dumnezeu explicată în Evanghelie a fost o exagerare care ar fi epuizat intelectul uman pentru a o înțelege.

Evanghelia adevărată este 100% veste bună. Nu există nici o veste rea în vestea bună. Dacă evanghelia de care ai parte și la care ești expus te face să te simți nesigur, îngrijorat, vinovat și condamnat, atunci ea nu este bună. Renunță la ea înainte să te ucidă!

Evanghelia originală a semnalat o mare bucurie pentru toți oamenii (Luca 2:10). A fost, și rămâne, o declarație despre un Om. Acest Om a făcut două fapte de semnificație supremă și veșnică. Dacă nu ai auzit de acest Om și faptele Lui, atunci aceasta va fi o veste bună pentru tine:

Iisus a murit pentru tine

În cea mai mare demonstrație a dragostei pe care lumea a văzut-o vreodată, Iisus Și-a dat viața Lui pentru noi. Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât L-a trimis pe Fiul Său să ne răscumpere de sub puterea păcatului și a morții. Fiul lui Dumnezeu a devenit un Fiu al omului și a luat pedeapsa care ne-a adus pacea. El a fost respins, ca noi să fim acceptați; El a fost lovit, ca noi să fim vindecați; El a fost blestemat, ca noi să fim binecuvântați. Pe cruce, El a purtat păcatele noastre și ne-a dat neprihănirea Lui. Prin El, noi am fost împăcați cu Dumnezeu și păcatele noastre nu ne mai sunt ținute în socoteală împotriva noastră.

Dumnezeu S-a bazat pe Fiul Său pentru planul Său și nu pe păcătos sau pe ceea ce poate face el. Iisus Hristos a îndeplinit totul pentru ca noi să trăim viața de binecuvântare mai presus de orice măsură. El ne-a calificat să fim cei pe care Dumnezeu a decretat să fim. Dragostea Lui necondiționată demonstrată în moartea Lui pentru noi la cruce proclamă că suntem de o valoare inestimabilă.

Iisus trăiește pentru tine

Prețul de răscumpărare fiind plătit pe deplin, Iisus a înviat triumfător din morți. Acum, El stă la dreapta Tatălui, un Mare Preot perfect care trăiește pururi să vorbească pentru noi. Dacă tu crezi că Iisus te-a salvat, atunci crede că El te va ține deoarece El nu Își va schimba niciodată mintea. El este Autorul și Desăvârșitorul credinței noastre, și sângele Lui a obținut o răscumpărare eternă.

Iisus nu este singur în toate acestea. Tatăl tău ceresc ne iubește cu o iubire veșnică, și a ne salva a fost planul Lui tot timpul. Pentru a avea o speranță fermă și sigură de care să ne ținem strâns, Dumnezeu Tatăl a făcut un legământ de pace prin jurământ cu Fiul Omului și nici unul dintre Ei nu-l va rupe vreodată.

El ne-a dat de asemenea Duhul Său măreț – același Duh care L-a înviat pe Iisus din morți – ca un depozit ce garantează tot ceea ce El a promis. Prin reprezentantul nostru Iisus, și ca o expresie a dragostei Lui răbdătoare, Tatăl nostru ceresc S-a unit El Însuși cu noi, promițând că niciodată nu ne va lăsa sau părăsi. Noi stăm în siguranță, nu pe promisiunile noastre slabe față de El, ci pe promisiunile Lui necondiționate și indestructibile față de noi.

Evanghelia este Iisus și El este cea mai măreață veste din lume! Acesta este motivul pentru care Dumnezeu vrea ca noi să primim abundență de har; deoarece a avea abundență de har este să a avea abundență de Iisus.

Harul este o Persoană care te iubește, a murit pentru tine, iar acum trăiește pentru tine!