20Şi El le-a spus: „Ale cui sunt chipul acesta şi inscripţia?” 21Ei I-au spus: „Ale Cezarului.” Atunci El le-a zis: „Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu!” [simple_tooltip content=’20 Şi El le-a spus: „Ale cui sunt chipul acesta şi inscripţia?”

21 Ei I-au spus: „Ale Cezarului.” Atunci El le-a zis: „Daţi deci Cezarului cele ale Cezarului şi lui Dumnezeu cele ale lui Dumnezeu!”

22 Şi, când au auzit, s-au minunat; şi L-au lăsat şi au plecat.’](Matei 22:20-22)[/simple_tooltip]

 

Imaginea de pe dinar , singura monedă de argint acceptabilă pentru plata impozitelor imperiale, a fost probabil cea a lui Tiberiu Cezar (domnie între 14-37 A.D.). Inscripția de pe o parte a monedei era „Tiberius Caesar Augustus, Fiul Divinului Augustus”, iar cea de pe partea din spate era „Preot Șef.” Această inscripție era o revendicare a divinității și, ca împărat, dreptul de a fi închinat.

Evreii religioși au încercat de nenumărate ori să-L prindă pe Iisus în problemele Legii și întotdeauna au eșuat. Acum s-au apropiat de El cu privire la plata impozitelor, în speranța că răspunsul Său le va oferi posibilitatea să-L livreze la Pilat pentru urmărire penală. Ei s-au gândit că orice răspuns pe care El l-ar da acesta ar fi greșit. Dacă El ar aproba impozitele romane, atunci El ar pierde popularitatea maselor. Dacă El ar vorbi împotriva impozitelor romane, atunci evreii L-ar preda guvernului roman și Pilat L-ar înlătura. Părea că în sfârșit Îl aveau pe Iisus în mâinile lor.

Iisus, însă, a răspuns cu o înțelepciune atât de simplă, încât acești farisei și irodieni au fost prinși în propria lor capcană și făcuți să pară caraghioși. El a declarat: „Daţi deci Cezarului ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!” (Marcu 12:17). Oamenii sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu, așa că trebuie să-i redea lui Dumnezeu lucrurile care aparțin lui Dumnezeu (viețile noastre) și lui Cezar lucrurile aparținând Cezarului (banii lui și alte beneficii ale guvernării sale).

Oamenii de astăzi tind să cârtească mult cu privire la plata impozitelor și a facturilor, dar chiar și Iisus a văzut nevoia acestor lucruri. Când știi că Dumnezeu este sursa ta și viața ta aparține Lui, atunci vrei să dai și să binecuvântezi pe alții, așa cum face El. Data viitoare când îți plătești impozitele și facturile, onorează-l pe Dumnezeu și fă-o cu bucurie, știind că vei contribui în viețile altora.